Tämän sivuston selaaminen ja kaikkien toiminnallisuuksien käyttö edellyttää Javscriptin sallimista selaimessa. Ajankohtaista tietoa ja tapahtumia

Palvelun yksityiskohtia on viimeistelty ja tuotettu markkinointiin tarvittavaa aineistoa. Markkinointi aloitetaan askelittain liikunta-alan ammattilaisille ja loppukäyttäjille.

Verkkopalvelu on virallisesti avattu käyttäjille. Ensimmäinen versio sisältää suomenkieliset sivut.

GymXcel Oy perustettiin elokuussa 2016. Yritys rekisteröitiin patentti- ja rekisterihallitukseen 23.08.2016. Yrityksen Y-tunnus on 2774511-7.

Harjoitusliikkeiden kuvaukset alkavat - kuvia ja videioita sekä niiden käsittelyä samalla yksityiskohtia sovelluksessa hioten ja täydentäen. Harjoitteluoppaan kirjoittaminen ja harjoitusliikkeiden kuvaukset ovat olleet työn alla.

Tänään saavutettin merkkipaalu testauksessa. Palvelu toimii testiympäristössä, joka pitkälti vastaa tulevaa tuotantoympäristöä. SIsällöllisesti ja toiminnallisesti palvelu on jo pitkällä, mutta yksityiskohdissa ja sisällön täydentämisessä menee vielä tovi.

Työlistalla enää n. 100 h hahmoteltua työtä. Tuntimäärän väheneminen kertoo, että etenemistä tapahtuu.

Kieliversioiden huomiointia. Yksityiskohdissa yhä syvemmälle. Ensimmäiset arviot jäljellä olevasta työmäärästä eli maalisuora alkaa hahmottumaan: noin 450 h (karkea arvio, joka sittemmin vielä monenkertaistui todellisuudessa...).

Harjoitusmuistioiden tilastointi- ja analysointitoimintoja toteutettu. Ensimmäiset hahmotelmat mittaristosta.

Toteutus on nyt niin pitkällä, että harjoittelutietojen tallennus onnistuu. Lokakuun alusta lähtien ei enää tallennuksia vihkoon, vaan sovelluksen tietokantaan. Tämä on merkkipaalu siinä mielessä, että nyt toteutuu koko tähän astisen työn ydin - tallennetuista tiedoista alkaa syntyä aineistoa tilastojen ja analyysien pohjaksi. Sovelluksen käytettävyydessä on vielä parantamisen varaa rutkasti, mutta jo nyt työmäärä kirjaamisessa on samalla tasolla kuin vihkoon kirjattaessa eikä kopiointi- ja pikatoimintoja vielä ole edes toteutettu.

Tärkeimmät avaintoiminnallisuudet on toteuttu ja testattu, mm. käyttäjähallinta, istuntojen hallinta, harjoituspäiväkirjan käsittely. Toteutus on edennyt niin pitkälle, että sovelluksesta voisi tulla jotain. Kaupallinen suunnitelma on hahmoteltu ensimmäisen kerran ja asetettu lisää tavoitteita palvelun toiminnallisuudelle sekä sisällölle.

Vanhasta 1990-luvun alkupuolen sovelluksesta on siirretty aineistoa. Sivustolle on tuotettu luonnoksen omaisina hahmotelmina palvelun runkoa ja toiminnallisuutta on aloitettu tuomaan selaimelle enenevissä määrin.

Tietokantatauluja on syntynyt useita ja aloitettu hahmottelemaan sovelluksen logiikkaa, objektiluokkia, käyttöliittymän hahmotelmia. Ensimmäiset toimivat proof-of-concept -sivustolomakkeet on toteutettu.

Kehitysympäristö omalla työasemalle perustettu. Ensimmäiset tietokannat ja taulut tehty. Tallennus- ja hakualgoritmien suunnittelua.

Tässä vaiheessa hahmoteltiin mitä sovelluksen tulisi tehdä: harjoituspäiväkirja, tilastoja, harjoitusohjelmien tallennusmahdollisuus. Ensimmäiset luonnokset tarvittavista tietokantatauluista. Toteutusteknologian pohdintaa.

GymXcel pikalinkit