Tämän sivuston selaaminen ja kaikkien toiminnallisuuksien käyttö edellyttää Javscriptin sallimista selaimessa. Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Laadittu 14.1.2017

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 • Jari Kesti
 • Puhelin: 040 556 0587
 • S-posti (viestit lomakkeen kautta tietoturvan ja roskapostin eston vuoksi, lähtevät em. henkilölle): https://www.gymxcel.fi/contact

2. Rekisterin nimi

GymXcel-sivuston käyttäjärekisteri.

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään GymXcel-sivuston käyttäjien jäsenyyden hoitamiseen ja käyttäjien hallintaan, osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, rekisterinpitäjän tuottaman sivuston toimintojen kehittämiseen ja analysointiin ja viestintään. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ja sen mukaisesti.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin luvan- ja kiellonvaraisesti rekisterinpitäjän ja sen valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen ja muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin, jotka koskevat rekisterinpitäjän omia palveluja.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin ryhmiin kuuluvia, rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

Jäsenyyteen liittyvät perustiedot, kuten

 • sähköpostiosoite
 • kieli
 • jäsennumero, käyttäjätunnus, salasana
 • Jäsenyyteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät vapaaehtoiset tiedot edellisten lisäksi, kuten

 • etu- ja sukunimet
 • yhteystiedot (kuten osoite, maa, puhelinnumero)
 • yrityksen nimi, osoite, maa ja ALV-tunniste, jos henkilö edustaa yritystä
 • syntymävuosi täysi-ikäisyyden todentamiseksi ja mahdollisesti vanhempien yhteystiedot, mikäli vanhempien suostumus vaaditaan
 • jäsenyyden alkamis- ja päättymisajankohta
 • Sivuston käyttöön ja personointiin liittyvät vapaaehtoiset tiedot edellisten lisäksi, kuten

 • sukupuoli
 • käytetyt mittayksiköt
 • harjoittelutyyppiin ja -kokemukseen liittyvät tiedot
 • harjoittelu- ja ravitsemustavoitteisiin liittyvät tiedot
 • jäsenen palveluun tuottama, häntä koskeva tai hänen julkaisema aineisto (esim. harjoitusohjelmat ja -muistiot, ravintosuunnitelmat ja -muistiot, ennätykset, omat kuvat, blogit, mitat, tuloskehitys, kommentit, aineistoarvostelut jne.)
 • jäsenyyteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa ja medioissa (esim. palautteet)
 • suoramarkkinointiluvat ja – kiellot sekä markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot
 • tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
 • muut palvelun käytöstä kerätyt ja siitä johdetut tiedot, kuten muun muassa evästeiden avulla kerättyihin tietoihin perustuvat käyttäytymistiedot

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä palveluihin rekisteröitymisen ja käytön yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän omista tietojärjestelmistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämistä rekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

6. Tietojen luovutus ja siirto

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa viranomaisille ja muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille rekisteripitäjän omien palvelujen markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli palvelu tuotetaan mainittujen alueiden ulkopuolella, tätä varten perustetaan erillinen rekisteri.

7. Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Rekisteröityjen tietoja ei yleensä käsitellä rekisterin ulkopuolella manuaalisesti ei-sähköisessä muodossa, mutta mikäli näin joudutaan tekemään, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty, tai asiakirjat tuhotaan välittömästi niiden käyttötarpeen päättyessä.

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän henkilöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

8. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

GymXcel pikalinkit