Tämän sivuston selaaminen ja kaikkien toiminnallisuuksien käyttö edellyttää Javscriptin sallimista selaimessa. Päätoiminnot

Kun kirjaudut GymXceliin, pääset Salitilaan, jossa päävalikossa näet 5 osiota. Ne kuvaavat päätoiminnallisuuksia, jotka ovat samanlaiset sekä työasemilla että mobiililaitteilla, joten voit käyttää GymXcelia samoilla tavoilla milloin ja missä vain, kunhan sinulla on nettiyhteys.

Päävalikko leveä

Päävalikko leveällä näytöllä.

 
Päävalikko kapea

Päävalikko kapealla näytöllä.

MITTARISTO

Mittaristo-näkymä avautuu oletuksena, kun kirjaudut GymXceliin ja menet Salitilaan. Mittaristoon on koottu tilannetietoa, trendejä ja tulostietoa. Sisältö mukautuu asetuksiin laittamasi harjoittelutavoitteen mukaan.

mittaristo

Riippuen asettamistasi tavoitteista, erilaisten mittausten, suorituksien ja tuloksien osa-alueet ovat erilaisissa rooleissa. Esimerkiksi painon pudottajaa kiinnostaa eniten painon kehitys ja siihen vaikuttavat avaintekijät, kun taas kehonrakentajaa kiinnostaa mm. lihasmassan kasvu, tasapainoisuus ja niihin harjoittelussa vaikuttavat ydinalueet. Siten mittariston sisältö on erilainen tavoitteittesi mukaan. Mittaristo toimii GymXcelin tuottaman informaation yhteenvetona, tilannekuvana.

 • Näet oleellisimmat muutokset tavoitteitasi tukevissa arvoissa ja mittauksissa
 • Mittaristo osoittaa nykytilan ja asettamasi tavoitteiden välisen eron
 • Näet kehosi arvioidun harjoituskuormituksen
 • Voit muuttaa mittariston sisältöä asetuksissa

TALLENNA

Tämä osio on nimensä mukaan tietojesi tallennusta varten, mutta myös aikaisemmin tallentamiesi tietojen selailua ja muokkaamista varten. Jo tässä tilassa saat lisäinformaatiota harjoituskerrasta ja aterian koostumuksesta välittömästi niiden tallentamisen jälkeen.

Harjoitustiedot

Harjoitusmuistiot ovat GymXcelin tärkein toiminto. Tallentamalla harjoitustietosi, hyödyt näkemästäsi vaivasta, sillä harjoitusdata muodostaa tärkeimmän tilastojen, analyysien ja vertailujen datan. Lisäksi löydät harjoitusohjelmakirjastosi. Harjoitusmuistioiden ja harjoitusohjelmien muokkaamiseksi on toteutettu editori, jonka avulla niiden muokkaaminen on kätevää.

 • Voit tallentaa ja muokata harjoitusmuistioitasi, joihin tulee tietoja harjoituksista, sarjoista, toistomääristä ja mahdolliset kommenttisi
 • Voit valmistella harjoitusmuistion ennen harjoituskertaa perustuen esimerkiksi harjoitusohjelmaan, jolloin muistio toimii suoritusohjeenasi ja täydennät käyttämäsi painot ja toistomäärät edetessäsi tai treenin jälkeen
 • Selaat jouhevasti harjoitusmuistioitasi ja näe harjoituskertakohtaiset intensiteetti- ja kuormitusarvot
 • Erotat helposti harjoituspäivän mahdolliset ennätykset automaattisesti korostettuna muistioista
 • Näet harjoitusvaikutuksen jakautumisen kehoosi
 • Tulosta halutessasi harjoitusmuistiosi pdf-tiedostoksi ja siitä edelleen paperille
 • Voit selata harjoitusohjelmakirjastoasi, nykyisiä, aikaisempia ja tulevia harjoitusohjelmiasi
 • Voit muokata harjoitusohjelmia joko itse tai hyödyntämällä GymXcelin jaettua harjoitusohjelmakirjastoa, josta voit etsiä ja kopioida itsellesi sopivia harjoitusohjelmia omaan kirjastoosi
harjoittelu
ravinto

Ravintotiedot

Ravintotietojen tallentamisella voit täydentää harjoittelusi kokonaisvaltaista analysointia. Voit tallentaa harjoitusohjelmien tapaan muistiinpanoja päivittäin syömästäsi ravinnosta. Osion käyttö on erityisen hyödyllistä silloin, jos olet erikoisruokavaliolla joko painon pudottamisen vuoksi, olet valmistautumissa kisoihin, olet kehittämässä lihasmassaasi tai muutoin haluat panostaa ruokavalion seurantaan ja analysointiin. Vastaavasti löydät tästä osiosta ravitsemussuunnitelmakirjastosi. Myös ravintomuistioita ja ravitsemussuunnitelmia varten on toteutettu editori.

 • Voit tallentaa ja muokata ravintomuistioitasi
 • Selaa ravintomuistioitasi ja näet ateriakohtaiset tilastot perusravintoaineista
 • Tulosta halutessasi ravintomuistiot pdf-tiedostoon ja siitä edelleen paperille
 • Voit selata ravitsemussuunnitelmakirjastoasi, jossa voit luokitella suunnitelmia
 • Voit muokata ravitsemussuunnitelmia joko itse tai hyödyntämällä GymXcelin jaettua ravitsemussuunnitelmakirjastoa, josta voit etsiä ja kopioida itsellesi sopivia ravitsemussuunnitelmia omaan kirjastoosi
blogi

Blogi

Blogi tarkoittaa henkilökohtaista päiväkirjaa harjoittelustasi. Voit kuitenkin sen kautta myös julkaista kirjoituksia muille GymXcelin käyttäjille.

 • Harjoituskerran yhteyteen voit kirjoittaa lyhyitä kommentteja harjoituskerrasta. Nämä kommentit kerätään blogiisi. Vaikka et kirjoittaisi varsinaisia blogijuttuja, näistä lyhyistä kommenteista muodostuu sivutuotteena ajan myötä mielenkiintoinen harjoitteluhistoriikkisi yhdessä harjoitusmuistioiden kanssa ilman, että näet erityisemmin vaivaa muistiinpanojen tekemiseksi
 • Myös harjoituskerran yhteydessä mahdolliset pikatapahtumamerkintäsi näytetään blogissa
 • Voit myös kirjoittaa erillisiä blogikirjoituksia, joissa on käytettävissä enemmän tallennustilaa kuin harjoituskerran kommenteissa. Niihin saa lisättyä myös rajatun kokoisia kuvia ja linkkejä kuviin, esim. ulkoisiin kuvajakelusivustoihin. Nämä blogikirjoitukset voit halutessa valikoiden julkaista myös JAA-osioon muille GymXcelin käyttäjille
kehittyminen

Kehittyminen

Harjoittelumuistioistasi tehdään automaattiset ennätysmerkinnät erilaisten tilastojen ja analyysien lisäksi. Mutta voit myös täydentää halutessasi kehittymistäsi kuvaavaa informaatiota.

 • Voit tallentaa oman painosi, jonka perusteella voidaan taas tuottaa erilaisia kuvaajia ja mittareita
 • Samoin voit tallentaa ympärysmittasi eri kehon osista. Varsinkin laihduttajia, kiinteyttäjiä ja lihasmassan kasvattajia kiinnostaa nähdä miten ajan myötä muutos on tapahtunut
 • Useimpia meistä kiinnostaa voimatason kehittyminen. Siksi voitkin tallentaa myös omat ennätysmerkintäsi valitsemistasi harjoituksista. Voit itse otsikoida seuraamasi harjoitukset tai suoritukset, jolloin voit täydentää GymXcelin tekemiä automaattisia ennätysmerkintöjä haluamallasi tavalla, eikä sinua rajoiteta GymXcelin tarjoamaan liikevalikoimaan

Kuvat

Todellinen kehittyminen näkyy kehonmuutoksista ja kuvat ovat mitä parhain keino dokumentoida kehittymisesi.

 • Tallenna kehittymiskuvasi, joista syntyy kuvakirjasto.
 • Jos haluat, voit myös julkaista valikoidusti kehittymiskirjastosi kuvia muille GymXcelin käyttäjille JAA-osioon tarkasteltavaksi
kehittyminen

ANALYSOI

GymXcelin ydin pääsee oikeuksiinsa tässä osiossa, jossa selaat harjoittelusi tilaa, tapahtumia, tilastoja, analyysejä ja kehittymistäsi.

Harjoitusmuistioiden haut

Tässä havainnollistuu ero paperisen ja digitaalisen harjoitusmuistion välillä. Seuraavassa joitakin mahdollisuuksista.

 • Voit valita harjoituksen ja tarkastella vain sen merkintöjä kaikista muistioista sekä vertailla suoritusten kehittymistä ja eroja ajanjaksojen välillä
 • Tapahtumamerkintöjen listaus, näet esimerkiksi kuinka monta harjoitusohjelman vaihtoa olet merkinnyt valitulle vuodelle
 • Löydät valitun harjoituksen suoritustason muutokset helposti
 • Haluat tietää milloin viimeksi suoritit tiettyä harjoitusta, millä painoilla, kuinka monta sarjaa ja toistoa
 • Haluat tietää montako kertaa olet käyttänyt harjoitusta tänä vuonna ja verrata sitä toisen harjoituksen käyttöön
muistiohaut
analyysit

Tilastot ja analyysit harjoittelustasi

Tekemiesi harjoitusmuistioiden perusteella GymXcel laskee joukon tilastoja ja analyysejä. Jokaisen kohdalla on kerrottu mitä informaatiota ne sinulle antavat ja mitä niiden avulla voit päätellä. Seuraavassa joitakin esimerkkejä.

 • Tarkasteltavan harjoitusliikkeen keskimääräiset suoritusarvot
 • Harjoitusliikkeiden jakautuminen lihasryhmittäin
 • Eri harjoitusliikkeiden käyttö
 • Harjoituskerran kuorma ja kuukausittainen kuorma
 • Tietoja harjoituskerroista ja ajankäytöstäsi
 • Kehon painoindeksi
 • Harjoittelun jakautuminen kehon eri lihasryhmille
 • Kuormitus- ja intensiteettitasojen muutokset

Kehittymisesi

Tekemistäsi kehosi mittauksista tuotetaan joukko kuvaajia.

 • Painosi kehittyminen
 • Painoindeksin kehittyminen
 • Ympärysmittojesi muuttuminen
 • Harjoitusliikkeen ennätysten kehittyminen
 • Laskennalliset maksimikuorman arviot
kehittyminen
ravinto

Tilastot ja analyysit ravitsemuksestasi

Mikäli olet kirjannut ravitsemusmuistioita, voit tarkastella valitsemallasi aikavälillä ravintosi koostumusta. Tällaisia ovat esimerkiksi seuraavat.

 • Ravintosi energiamäärä ja jakautuminen
 • Proteiinien, rasvojen ja hiilihydraattien määrä ravinnossasi
 • Ravintoaineiden lähteet

Vertailutilastot

GymXcelin käyttäjistä on kerätty erilaista tilastollista tietoa niin harjoittelusta, ruokavaliosta, tavoitteista, tuloksista kuin monesta muusta asiasta. Voit vertailla itseäsi, harjoitteluasi ja tuloksiasi muihin käyttäjiin. Joitakin esimerkkejä alla.

 • Suosituimmat harjoitukset harjoittelijatyypeittäin
 • Keskimääräinen paino sukupuolien mukaan
 • Käyttäjät tavoitteiden mukaan
 • Keskimääräiset käyntimäärät
vertailutilastot

OPI

Tästä osiosta löydät tietoa lihaskuntoharjoittelusta, sisältäen hyvää aineistoa myös pitemmälle ehtineille harrastajille. Lisäksi löydät tietoa ravinnosta, valmiita harjoitusohjelmia ja ravintosuunnitelmia sekä GymXcelin käyttöohjeet.

Lihaskunto-opas

Lihaskunto-opas

Oppaaseen on kerätty kattavasti tietoa lihaskuntoharjoittelusta lajina ja harjoittelun vaikutusmekanismeista, jotta ymmärrät paremmin harjoittelun ja tulosten välisen riippuvuuden sekä muut vaikuttavat tekijät.

 • Tietoa mm. harjoittelusta, aloittamisesta, suunnittelusta, vaikutusmekanismeista
 • Ihmiskehon lihaksiston kuvaus
 • Tietoa harjoitusohjelmista ja niiden suorittamisesta
 • Taustatietoa harjoitusliikkeiden valinnasta, suorittamisesta ja tekniikoista
 • Tietoa ravinnon ja levon merkityksestä tuloksien saavuttamiseksi

Harjoitusliikekirjasto

Harjoitusliikekirjastosta löydät runsaan määrän erilaisia harjoitus-, lämmittely- ja venyttelyliikkeitä eri lihasryhmille. Kirjaston sisältöä täydennetään ja laajennetaan jatkuvasti.

 • Voit selata harjoitusliikkeitä lihasryhmittäin
 • Voit rajata hakua esimerkiksi tiettyyn lihasalueeseen ja harjoittelutyyppiin soveltuvaksi
 • Voit hakea harjoitusliikkeitä niiden nimellä
 • Saat harjoituksesta kuvauksen vaikutuksesta ja suoritusohjeen kuvilla. Myös videoita on tärkeimmistä harjoitusliikkeistä
Harjoitusliikekirjasto
Kirjastot

Harjoitusohjelma- ja ravitsemussuunnitelmakirjastot

Voit hyödyntää valmiita harjoitusohjelmia eri tavoitteille ja aloittelijasta kokeneeseen harrastajaan. Vastaavasti löytyy erilaisia ravintosuunnitelmia laihduttajasta massan hankintaan. Kirjaston sisältöä täydennetään jatkuvasti.

 • Voit selata tai käyttää hakua löytääksesi sopivat
 • Halutessasi voit kopioida omaan kirjastoosi sinulle sopivia ja edelleen muokata niitä tai tehdä uusia versioita
 • Harjoitusohjelmat sisältävät kuvat liikkeistä
 • Ravintosuunnitelmat näyttävät niiden ravintoainejakauman

GymXcelin käyttöohjeet ja vinkit

Käyttöohjeista löytyy mm. pikaopas, jolla jo pääsee hyvin alkuun.

 • Pikaopas ja pikatäyttövinkit
 • Käyttöönottoon ja käyttöajan tilaukseen liittyviä ohjeita
 • GymXcelin käyttö
 • Personal Trainer -ohjeet
 • Palvelun käyttöehdot
Ohjeet

JAA

Osion kautta voit osallistua GymXcelin käyttäjäyhteisöön.

Blogit

Blogit

GymXcelin käyttäjät voivat julkaista blogejaan muiden luettavaksi ja kommentoitavaksi. Blogeista löytyy niin kokemuksia harjoittelusta kuin käyttäjien ja valmentajien antamia vinkkejä. Kolumnistit ovat kutsuttuja kirjoittajia, jotka tuottavat yleensä blogeja tietyistä aihepiireistä.

 • Käyttäjien blogit
 • Personal Trainer -blogit
 • Kolumnistien tuottamat blogit

Kehittymiskuvat

Kuvat ovat aina kiinnostavia ja osoittavat parhaiten kehittymisen. Tässä osiossa käyttäjät voivat julkaista valikoimiaan kehittymiskuvia muille GymXcelin käyttäjille.

 • Yhden käyttäjän kuvat ovat yhdessä kuvasarjassa
 • Kuvasarjaa voi selata vuosittain, mutta myös luokittelun mukaan eri kuvaussuunnista, jolloin kuvien vertailu on helpompaa
Harjoitusliikekirjasto

Personal Trainerit

Personal Trainer -käyttäjäoikeuden hankkineet voivat halutessaan nostaa yhteystietonsa JAA-osion Personal Trainer -listalle ja sitä kautta tarjota palveluja asiakkailleen.

HUOM! GymXcelin sivuilla löytyvät Personal Trainer -valmentajat eivät ole mitenkään ammatillisesti tai liiketaloudellisesti kytköksissä GymXcel-palveluun. Siten heidän tarjoamiensa palvelujen laatu tai sisältö ei ole taattu, joten asiakkaan tulee varmistaa taustatiedot muulla tavoin valitessaan Personal Trainer -palvelun tuottajaa. Asiakassuhde syntyy sinun ja Personal Trainerin välille ja siihen liittyviä palvelukustannuksia ei veloiteta GymXcel-palvelun kautta eivätkä ne sisälly GymXcel-palvelun kuukausimaksuun. Veloitukset tapahtuvat Personal Trainerin ja asiakkaan kahdenkeskisen sopimuksen ehdoin. GymXcel toimii ainoastaan yhteisenä työvälineenä.

 • Löydät Personal Trainer -luettelon ja henkilöprofiilit
 • Voit selata ja etsiä itsellesi sopivaa valmentajaa lähialueiltasi tai erikoistuneita valmentajia etäohjausta varten
 • GymXcelin Viestit-toiminnolla voit lähettää Personal Trainerille yhteydenoton
 • Jos hyväksyt Personal Trainerin palvelut, voitte viestitellä suoraan GymXcelin kautta toisillenne
 • Hyväksymäsi Personal Trainer pääsee kiinni GymXcel-palveluun tallentamiisi tietoihin harjoittelustasi ja ravinnostasi sekä muokkaamaan näitä tietoja puolestasi, jos näin on sovittu. Tämä mahdollistaa etäohjauksen ja valmentamisen myös ajasta ja paikasta riippumatta aivan uudella tavalla.

PIKALINKIT

Lisäksi löydät valikon, josta on oikopolut tärkeimpiin toimintoihin.

Pikalinkit

Pikalinkit

Voit valita pikalinkeistä kohteen jo ennen kuin olet kirjautunut GymXceliin, jolloin tunnus ja salasana kysytään vasta pikalinkin valinnan jälkeen. Jos olet tallentanut salasanasi aikaisemmin selaimeesi, muutamalla klikkauksella olet jo haluamassasi paikassa.

Esimerkiksi, kun haluat nopeasti tehdä uuden harjoitusmuistion, avaa tämä pikalinkkivalikko ja valitse UUSI HARJOITUSMUISTIO. Vastaavasti, jos olet jo tehnyt muistion valmiiksi ja haluat täydentää viimeisintä muokkaamaasi, valitse HARJOITUSMUISTIOT - Viimeisin muokattu.

GymXcel pikalinkit